Välj en sida

Om oss

Företagskläder ACC

Another Clothing Concept AB

ACC, Another Clothing Concept AB, har sedan år 1988 producerat och levererat företagskläder av hög kvalitet till företag inom olika branscher, allt från service och turism till tung industri. Vi driver stora projekt, både i Sverige och internationellt genom starka nätverk där vi genom åren har knutit flera eftertraktade designers, tillverkare och distributörer till oss. 

Vår framgång bygger på ett helhetstänk där kundens önskemål konkretiseras i väldesignade kollektioner av arbets- och profilkläder. Vi är ett ägarlett företag som levererar det vi säger och älskar det vi gör. Hos oss möter du personliga medarbetare som är engagerade, lyhörda och har rätt kompetens i alla led.

Med över 30 års erfarenhet i nacken vet vi vad vi pratar om.

Vi kan företagskläder!

Kunskap. Långsiktighet. Förtroende.

Vårt största kapital är vår kunskap och vårt sätt att förhålla oss till våra kunder och samarbetspartners. Vi vill förvalta det förtroende vi fått från våra kunder på bästa möjliga sätt och vårt mål är att överträffa de ställda förväntningarna. Detta leder till långvariga och givande kundrelationer där vi och kunden arbetar mer som ett team än som kund/leverantör.

Koll på hela kedjan

Vår framgång i Sverige och internationellt bygger på ett helhetstänk. Vi har en lika personlig och nära relation till våra leverantörer som vi har till våra kunder. Det ger oss möjlighet att ha hundraprocentig koll på aktuell kapacitet, prisbild och leveranstid. Med bra projektledning i grunden och lojalitet till våra kunder skapar vi bra innehåll i allt vi levererar. Vi har en välbeprövad arbetsprocess och verktyg som kan analysera varje projekt. Vi kan snabbt identifiera kundens behov, se till att hålla korta leveranstider och agera kvickt och effektivt för att tillgodose alla de krav och önskemål som kunden kan tänkas ha som t ex ”att alltid ha produkten på hyllan”.

Hållbarhet

ACC:s värdegrund gällande Corporate Social Responsability, CSR, baserar sig på att alla affärskontakter skall utveckla och producera arbetskläder med högt ställda mål avseende etik, moral och miljö.